ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1830 ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ

THE OFFICIAL REPORT ON THE 3rd FEBRUARY 1830 SIGNED IN LONDON (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στρέϊτ Γεώργιος
  5. 1930
  6. 33-39
    • Lecture of the academician G.Streit, at the biennial anniversary of the official report (protocol) signed in London on the 3rd of February 1830, where the independence of the Greek nation is announced.
    • Λόγος του Γ.Στρέϊτ, στη Συνεδρία της 6ης Φεβρουαρίου 1930, για το Πρωτόκολλο της 3ης Φεβρουαρίου 1830 του Λονδίνου, το οποίο δηλώνει επισήμως την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους.