Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1930. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ANNIVERSARY OF THE 3rd FEBRUARY 1930. COMMEMORATIVE LECTURE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παλαμάς, Κωστής (1859-1943)
  5. 1930
  6. 32-33
    • Commemorative lecture by Kostis Palamas, on the 6th of February 1930, for the anniversary of the 3rd February 1830, day of signing the Greek independence.
    • Αναμνηστικός χαιρετισμός του Κωστή Παλαμά, στη Συνεδρία της 6ης Φεβρουαρίου 1930, για την επέτειο της 3ης Φεβρουαρίου 1830.