1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κουτσουβέλης Α | Μέττος Α
  5. 1989
  6. 388-396
    • This is a detailed geological study of the South-East edge of the Corinthian Gulf, in particular around the village Xylokastro. The presence of the Zone Gavrovou-Tripolis, in the above area led to the recreation of the paleorelief on which deposits of pleo-plestocenic formations exist.
    • Το κείμενο αυτό αναφέρεται στη λεπτομερή γεωλογική μελέτη που έγινε στο Νότιο-Ανατολικό περιθώριο του Κορινθιακού Κόλπου και ακριβέστερα γύρω από το χωριό Ξυλόκαστρο. Η παρουσία της ζώνης Γαβρόβου-Τριπόλεως, στο Νοτιο-Ανατολικό περιθώριο του Κορινθιακού Κόλπου οδήγησε στην αναπαράσταση του παλαιοαναγλύφου, πάνω στο οποίο έχουν αποτεθεί οι πλειο-πλειστοκαινικοί σχηματισμοί.