ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΕΡΡΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΩΝ ΛΑΝΘΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

STUDY OF THE PREPARATION PROCEDURE OF RARE EARTH FERRITES AND ITS EFFECT ON THEIR MAGNETIC PROPERTIES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Spirelli N | Σακελλαρίδης Παύλος | Σακελλαρίδης Π | Χαραλάμπους Α Ι | Λοϊζος Ζ | Σπυρέλλης Ν
  5. 1989
  6. 342-360
    • The article contributes to the study concerning the preparation of ferrites of the rare earth elements and the effect that this preparation has on their chemical and physical properties. Special attention was given to the preparation procedure of erbium ferrites and the interpretation of their magnetic behavior.
    • Μελετώνται φερρίτες που ανήκουν στην κατηγορία των μικτών οξειδίων του τρισθενούς σιδήρου και ενός μετάλλου της σειράς των λανθανιδών ευρισκόμενου επίσης στην τρίτη οξειδωτική βαθμίδα. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην παρασκευή ερβιοφερριτών και στην ερμηνεία της μαγνητικής συμπεριφοράς τους.