Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ ΤΟΥ ΛΙΒΟΡΝΟΥ ΑΛΕΞ. ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΣΟΥΡΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ

THE AUTOBIOGRAPHY OF THE MERCANT AT LIVORNO ALEXANDROS PATRINOS AND HIS IMPRESSION FROM PARIS DURING THE GLORY OF NAPOLEON (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Manousakis Manousos | Μανούσακας Μ.Ι.
  5. 1989
  6. 235-273
    • The first part of this text is referred to the life of Alexandros Patrinos, a Greek merchant at the beginning of the 19th century, which includes information about the trade, social and family life of the Greek merchants in the West Europe. The second part contains seven very interesting letters of Patrinos to his daughter to Livorno, where he describes his impressions from Paris during 1810 when Napoleon was on the top of his glory.
    • Το κείμενο αυτό αναφέρεται στη ζωή του Αλεξ. Πατρινού, Έλληνα εμπόρου, στον αιώνα του Διαφωτισμού, που μας πληροφορεί για το εμπόριο, την κοινωνική και οικογενειακή ζωή των Ελλήνων εμπόρων στη Δύση. Το δεύτερο μέρος του κειμένου αυτού αναφέρεται σε επτά ενδιαφέρουσες επιστολές του Πατρινού που έστειλε από το Παρίσι το καλοκαίρι του 1810 στη κόρη του στο Λιβόρνο. Ο Πατρινός ήταν επιτετραμένος στο Παρίσι για να συναντήσει τον αυτοκράτορα Ναπολέοντα για επέμβασή του υπέρ των Ελλήνων εμπόρων του Λιβόρνου. Οι επιστολές αυτές είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες γεμάτες από εντυπώσεις και περιγραφές από την παραμονή του στο Παρίσι την εποχή που μεσουρανούσε ο Ναπολέων.