ΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΦΛΟΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ

SECTOR BOUNDARIES OF THE HELIOSPHERIC CURRENT SHEET AT 1 AU DURING THE LAST SOLAR MAXIMUM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Τριτάκης Β | Μαυρομιχαλάκη Η
  5. 1989
  6. 170-181
    • Thirty eight cases of sector boundary passages of the heliospheric current sheet by the earth, have been compiled by the interplanetary magnetic field data, which have been collected by the 1SEE-3 spacecraft. The analysis of these data has shown that the (+,-) sector boundaries, within the sector rotation have almost the same distribution with these collected in the maxima of the solar cycles No 18, 19, 20. In contrast, the frequency distributions of the (-,+) sector boundaries collected during the last and the previous solar maxima are quite different.
    • Παρουσιάζονται τριάντα οκτώ περιπτώσεις οριακών επιφανειών του ηλιακού ρευματοφλοιού, που ανιχνεύτηκαν από τον δορυφόρο 1SΕΕ-3 στο σημείο Lagrange L1, δηλαδή στο σημείο ισορροπίας μεταξύ ήλιου-γης, από τον Σεπτέμβριο 1978 εώς και τον Ιανουάριο 1980. Η μελέτη των παρατηρήσεων αυτών έδειξε ότι οι οριακές επιφάνειες (-,+) έχουν τη τάση να παρουσιάζονται κατά τις πρώτες ημέρες της ηλιακής περιστροφής Bartels, ενώ οι οριακές επιφάνειες (+,-) παρουσιάζονται σε επιλεγμένες ημέρες της ηλιακής περιστροφής, όπως η 11η, 19η και η 25η-26η ημέρα.