ΕΞΙ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ EDGAR QUINET

SIX UNPUBLISHED LETTERS OF ANDREAS RIGOPOULOS TO EDGAR QUINET (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Milliex Roger
  5. 1989
  6. 140-163
    • In 1856 the Greek politician, Andreas Rigopoulos (1821-1889) corresponds with Edgar Quinet and Victor Hugo, both refugees and sends them the newspaper "Greek Flag". Six unpublished letters in french language, written by Rigopoulos appear here, which show clearly the democratic and patriotic sense of the writer.
    • Το 1856 ο Έλληνας πολιτικός, μέλλων βουλευτής Πατρών, Ανδρέας Ρηγόπουλος (1821-1889) αλληλογραφεί με τον Edgar Quinet όπως και με τον Victor Hugo, εξόριστοι και οι δύο, και τους απευθύνει την εφημερίδα του " Η Ελληνική Σημαία". Οι έξι ανέκδοτες επιστολές του Έλληνα αγωνιστή παρουσιάζονται εδώ, αποδεικνύοντας εύγλωττα το πατριωτικό και δημοκρατικό πνεύμα του. Οι επιστολές αυτές έχουν συμβάλλει στην ελληνο-γαλλική φιλία και την προστασία των πανανθρώπινων ηθικών αξιών.