1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Χατζηδημητριάδης Ελευθέριος
  5. 1989
  6. 104-120
    • General properties of granite-diorite located in the area of Monopigadon, between Thessaloniki and Chalkidiki, are described. The text appears in German language and three figures and one table are included.
    • Μελετώνται οι γενικές ιδιότητες γρανοδιορίτη που εντοπίστηκε στην περιοχή Μονοπήγαδο, στα όρια των νομών Θεσσαλονίκης - Χαλκιδικής. Το πλήρες κείμενο δημοσιεύεται στα Γερμανικά και συνοδεύεται ααπό τρία σχήματα και ένα πίνακα.