ΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ( 9ος- 8ος π.Χ. ΑΙΩΝΑΣ)

FORTIFIED SETTLEMENTS OF THE GEOMETRIC PERIOD (9th-8th c. B.C.) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαραγκού Λίλα
  5. 1989
  6. 80-94
    • Excavations in recent years (1983-1985) in the Hellenistic city of Minoa at Amorgos, have uncovered important building remains of the Geometric period. A very important result of the excavation was that a newly founded walled settlement, built at the south side of a naturally fortified acropolis and protected from the wind, near and yet at a distance from the sea, the harbour and sheltered bays.
    • Περιγράφονται αρχαιολογικές έρευνες που έγιναν προκειμένου να εντοπισθούν τειχισμένοι οικισμοί των Γεωμετρικών Χρόνων (9ος-8ος αιώνας π.Χ.). Αναφέρονται οι περιοχές όπου εντοπίσθηκαν οι τειχισμοί αυτοί, όπως στη δυτική ακτή της Μικράς Ασίας, καθώς και σε Ελληνικά νησιά (Σίφνος, Άνδρος, Ρόδος, Κω). Καθοριστικό στοιχείο για τη χρονολόγηση και την ερμηνεία των κτισμάτων αποτελούν τα κινητά ευρήματα (κεραμικά και μεταλλικά αντικείμενα). Συνεχίζονται οι αρχαιολογικές έρευνες στην Μινώα, οι οποίες θα οδηγήσουν ενδεχομένως στην αποτίμηση του ρόλου και της ιστορικής σημασίας των Γεωμετρικών ακροπόλεων για την δημιουργία , τη γένεση, της Ελληνικής πόλης.