ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ

IN MEMORIAM OF GEORGE REMOUNDOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Z
  5. 1928
  6. 365-369
    • Lecture in memoriam of the recently ceased academician George Remoundos. It is an extensive reference in his life and his studies.
    • Ομιλία εις μνήμη του πρόσφατα αποθανόντος ακαδημαϊκού Γεώργιου Ρεμούνδου. Αναφέρεται ο βίος και το έργο του αποθανόντος.