ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ

THE PUBLIC EDUCATION IN FRANCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Berthelemy P
  5. 1928
  6. 204-216
    • A lecture of the French academician and Dean in the University of Paris, Berthelemy, with the above subject.
    • Ομιλία στην γαλλική γλώσσα, Γάλλου κοσμήτορα του Πανεπιστημίου των Παρισίων και ακαδημαϊκού κ. Berthelany, με τίτλο "Η Δημόσια Εκπαίδευση στη Γαλλία".