1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23447
  4. GR-AtACAb10078264
  5. Ελληνικά
  6. Diehl, Charles | Τηλιακός, Σταύρος Ι.
  7. Εν Αθήναις: Τυπ. Αθαν. Γ. Δεληγιάννη, 1910
  8. 68