1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λυκούδης Στυλιανός Εμμ.
  5. 1928
  6. 596-600
    • It is presented the channel between the S E coast of the peninsula of Thessaly/Magnesia and of the W coast of Skiathos island, from archaeological point of view. However, the presentation interests and the naval archaeology, in particular the history of stressings of the dangerous points, for the safety of navigation.
    • Παρουσιάζεται ο δίαυλος μεταξύ της Ν.Α. ακτής της χερσονήσου της Θεσσαλομαγνησίας και της Δυτικής ακτής της νήσου Σκιάθου, από αρχαιολογικής άποψης, πλην όμως ενδιαφέρει και τη ναυτική αρχαιολογία και μάλιστα την ιστορία των επισημάνσεων των επικίνδυνων σημείων, για την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας.