Οι ενωτικοί πόθοι της Δωδεκανήσου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23442
  4. GR-AtACAb10078218
  5. Ελληνικά
  6. Εν Αθήναις :Τυπ. Νομικής, Πέτρου Λ. Βεργιανίτου, 1918
  7. 20