ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΒΟΥΤΥΡΟΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟΥ ΩΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΙΝ ΤΩΝ ΚΗΡΩΝ

ABOUT THE SIGNIFICANCE OF THE NUMBER OF BUTTER-REFRACTION-METER AS A CONSTANT DURING THE ANALYSIS OF WAX (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Megaloeconomos Ioannis G | Κατράκης Χρόνης Γ | Μεγαλοοικονόμου Ιωάννης Γ
  5. 1928
  6. 86-96
    • The yellow wax which comes from bees and is received by the melting honeycombs, and the white wax of bees, which is received by the remelting of the yellow wax with water and the simultaneous exhibition to the solar light, in order to achieve the turning white, are analyzed. The result is that the number of butter-refraction-meter at 70C is a characteristic constant of waxes, which makes their examination and the inspection of illegitimacy, very simple.
    • Στην μελέτη αυτή γίνεται αναφορά στον κίτρινο κηρό (κερί), που προέρχεται από τις μέλισσες και λαμβάνεται από την τήξη των κυρήθρων, καθώς και στο λευκό κήρο (κερί) των μελισσών, που παράγεται από την ανάτηξη κίτρινου κεριού με νερό και ταυτόχρονη έκθεση στο ηλιακό φως,για επίτευξη λεύκανσης. Από την ανάλυση αυτών των κεριών εξάγεται σαν χαρακτηριστική σταθερά ο αριθμός του βουτυροδιαθλασιμέτρου σε 70 Deg., πράγμα που απλοποιεί την εξέτασή τους και την ανίχνευση νοθειών.