1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23441
  4. GR-AtACAb10078217
  5. Γαλλικά
  6. Σύλλογος Δωδεκανησίων
  7. Athenes: P. A. Petrakos, 1919
  8. 38