ΔΥΟ ΔΙΑΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΩ 468 Π.Χ.

TWO INTERPLANETARY PHENOMENA IN 468 B.C. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαρινάτος Σ Ν
  5. 1963
  6. 1-23
    • Information written in the Parian Chronicle as well as reports of various ancient writers concerning the fall of a meteorite in the Aegos Potamoi are taken in mind. Moreover the simultaneous presence of a large comet in the same area is also mentioned. The conclusion is that the presence of all these phenomena should be done around the year 468 b.C.,while the comet should be the well-known Halley's comet.This monograph has been written in both greek and english, while four pages of comments by the Academician John Xanthakis follow it.
    • Αξιοποιούνται πληροφορίες που περιέχονται στο Πάριον Χρονικόν καθώς και αναφορές διαφόρων συγγραφέων σχετικά με την πτώση μετεωρίτου στην περιοχή των Αιγός ποταμών καθώς και της ταυτόχρονης παρουσίας μεγάλου κομήτη. Σύμφωνα με την συγγραφέα, η παρουσία των φαινομένων αυτών πρέπει να έγινε το 468 π.Χ., ενώ ο κομήτης πρέπει να είναι ο γνωστός Κομήτης του Halley. Η μονογραφία αυτή είναι γραμμένη τόσο σε ελληνική όσο και σε αγγλική γλώσσα, ενώ στο τέλος υπάρχουν τέσσερις σελίδες σχόλια του Ακαδημαϊκού Ιωάννη Ξανθάκη.