ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝ

ABOUT THE REASONS OF THE VOLCANOS' APPEARANCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Νέγρης, Φωκίων (1846-1928)
  5. 1926
  6. 268-273
    • The reasons of the colcanos' appearance, on the occasion of the explosion of the volcano of Santorine (1926), are mentioned. The composition and the behaviour of the main layers of the earth, that is the lithosphere, the pyrosphere and the barysphere, have been described.
    • Μελετώνται τα αίτια της εμφάνισης των ηφαιστείων, με αφορμή την τελευταία έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Για τον προσδιορισμό αυτών των αιτίων γίνεται αναφορά σε όσα αφορούν τη σύσταση των βασικών φλοιών της γης, δηλαδή της λιθόσφαιρας, της πυρόσφαιρας και της βαρύσφαιρας.