1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Varopoulos Th | Βαρόπουλος Θεόδωρος
  5. 1926
  6. 242-243
    • A property of the multi-value functions has been analysed.
    • Μελετάται και αναλύεται μία ιδιότητα των πλειονότιμων συναρτήσεων.