ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ

OBSERVATIONS OF VARIABLE STARS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Πλακίδης Στ
  5. 1926
  6. 207-208
    • Observations of variable stars made by the equatorial telescope Doridis in the National Observatory of Athens during April 1926, have been tabulated.
    • Πρόκειται για πίνακα μεταβλητών αστέρων που έγιναν με το ισημερινό τηλεσκόπιο Δορίδη στο Αστεροσκοπείο Αθηνών τον Απρίλιο του 1926.