ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΟΜΗΤΩΝ SCHAIN-COMAS SOLA ΓΕΝΟΜΕΝΑΙ ΕΝ ΤΩ ΕΘΝΙΚΩ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΩ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟΥ ΔΟΡΙΔΟΥ

OBSERVATIONS ON THE COMET SCHAIN-COMAS MADE IN THE NATIONAL OBSERVATORY OF ATHENS THROUGH THE DORIDI'S TELESCOPE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Πλακίδης Στ
  5. 1926
  6. 160-161
    • Observations that were made of the comet Schain-Comas, in the National Observatory of Athens, through the Doridi's telescope, during March-May of the year 1925, have been tabulated.
    • Παρατίθενται οι παρατηρήσεις που έγιναν για τον κομήτη Schain-Comas Sola, στο Εθνικό Αστεροσκοποείο Αθηνών με το τηλεσκόπιο Δορίδη, στη χρονική περίοδο Μαρτίου-Μαϊου του έτους 1925.