1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κρητικός Ν Α
  5. 1926
  6. 156-160
    • Conclusions which have been come by ancient writers, observations of the Middle Ages and the 19th century, about the seismicity of the Aegean and the island of Crete, have been cited.
    • Μελετώνται τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί από πληροφορίες αρχαίων συγγραφέων και παρατηρήσεις του Μεσαίωνα και του 19ου αιώνα για τη σεισμική κατάσταση του Αιγαίου και της Κρήτης.