1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23436
  4. GR-AtACAb10078191
  5. Ελληνικά
  6. Douglas, J. A.
  7. [χ.τ.]: [χ.ό.], 1920
  8. 28