ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΕΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ ΜΟΛΥΒΔΟΥ

COMPOSITION OF UNSIMILAR COMPLICATIONS OF LEAD (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954)
  5. 1926
  6. 127-132
    • The composition of unsimilar complications of lead is cited, as well as their special characteristics.
    • Μελετώνται οι συνθέσεις ετεροειδών περιπλόκων του μολύβδου, καθώς και τα χαρακτηριστικά τους.