Ο καλπασμός του θανάτου εν τη Ανατολή και Αρμενία : λόγος εκφωνηθείς υπό του πανοσιολ. J. A. Douglas εν τω καθεδρικώ ναώ Southwark ενώπιον του αρχιεπισκόπου Καντουαρίας , του Αρμενίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του Μητροπολίτου Τραπεζούντος, του Αρχιεπισκόπου Συρίας και πολλών διακεκριμένων Εκκλησιαστικών και πολιτικών των Ανατολικών και Δυτικών Εκκλησιών, 12 Μαρτίου (ν. η. ) 1920

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23436
  4. GR-AtACAb10078191
  5. Ελληνικά
  6. Douglas, J. A.
  7. [χ.τ.]: [χ.ό.], 1920
  8. 28