1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σκάσσης Ερρίκος
  5. 1960
  6. 1-17
    • The subject of this study is the position in the Latin dictionaries of the words tethea orum and tettigonia orum, in relation to the tethea and tettigonia of Aristotles, which were used only by Plinios.
    • Η μελέτη αυτή ασχολείται με την ορθή καταχώρηση στα Λατινικά λεξικά των λέξεων tethea orum και tettigonia orum εν σχέση με τα τήθυα και τεττιγόνια του Αριστοτέλους, οι οποίες είχαν χρησιμοποιηθεί μόνο από τον Πλίνιο.