ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ON A GENERAL THEORY OF FAILURE FOR THE ANISOTROPIC MATTER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Renz Carl | Renz Karl
  5. 1997
  6. 10-138
    • A general theory of solid state, as well as criteria concerning to the strength of anisotropic matter, is quoted.
    • Διατυπώνεται μια γενική θεωρία από την οποία προκύπτουν κριτήρια σχετικά με την αντοχή των ανισότροπων υλικών.