ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

THE LINGUAL PROBLEM THE MODERN-GREEK LANGUAGE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αιγινήτης, Δημήτριος (1862-1934)
  5. 1958
  6. 3-54
    • Various problems of the greek language evolution like pure greek, bilinguality, the necessity of grammatical regulation, etc are reviewed. While the obligation of the Academy of Athens to settle the lingual case following the principle of fair use.
    • Στην παρούσα πραγματεία γίνεται μία επισκόπηση της εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας και εξετάζονται λεπτομερέστερα επί μέρους ζητήματα που αφορούν τη γλώσσα. Εξετάζεται η καθαρεύουσα και η κατάργηση της, η διγλωσσία, η ανάγκη γραμματικού κανονισμού, η γλωσσική αμάθεια και επισημαίνεται η υποχρέωση της Ακαδημίας Αθηνών να κανονίσει το γλωσσικό ζήτημα αλλά και να ακολουθήσει την αρχή της καλής χρήσεως.