Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΣΑ ΟΡΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

THE LARGE INSCRIPTION IN GORTYNIA AND ITS REPORT ABOUT ARGUMENT AND THE HOLDING OF JUDGE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Weiss Egon
  5. 1949
  6. 1-28
    • The article refers to questions of procedure relevant to arguments and the holding of Judge. The subject is written in a large inscription discovered in Gortynia at the end of the century.
    • Εργασία που αναφέρεται σε δικονομικούς Κανόνες που αφορούν την αντιδικία και τους τρόπους διεξαγωγής της δίκης, όπως αυτά αναφέρονται σε μεγάλη επιγραφή της Γορτυνίας.