ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΤΡΟΙ ΕΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

GREEK DOCTORS IN ROMANIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σαραφίδης Έκτορας
  5. 1940
  6. 1-47
    • Catalogue and brief information about greek doctors who lived in Romania during the last three centuries, especially in the Phanariotic period and immediately after it.
    • Κατάλογος και σύντομες πληροφορίες για τους Έλληνες ιατρούς που έζησαν και έδρασαν στην Ρουμανία, κατά τους τρεις τελευταίους αιώνες, ιδιαίτερα κατά την Φαναριώτικη περίοδο και αμέσως μετά από αυτήν.