Η ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΟΥΝΩΝ

THE TECTONIC OF THE GREEK MOUNTAINS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Renz Carl | Renz Karl
  5. 1940
  6. 1-171
    • The geomorphology of the greek mountains is examined in detail.The inspection starts from the zone of Adriatic sea-Ionian islands, it continues to the mount line of Pindos, the line of Kythera-Crete-Rhodes and terminates to the mount lines of the East Aegean sea islands and their extensions to Asia Minor.
    • Εξετάζεται λεπτομερώς η γεωμορφολογία των ελληνικών βουνών κατά περιοχές.Η μελέτη αρχίζει από την ζώνη της Αδριατικής-Ιονίων νήσων, συνεχίζεται μετην οροσειρά της Πίνδου, των περιοχών Κυθήρων-Κρήτης-Ρόδου και καταλήγει με τις οροσειρές των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και τις προεκτάσεις τους στη Μικρά Ασία.