ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

THE CLIMATE OF CRETE AND THE STABILITY OF GREECE'S CLIMATE FROM THTE MINOAN YEARS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Eginiitis V. | Αιγινήτης, Βασίλειος (1875-1959)
  5. 1954
  6. 1-45
    • It takes place a quotation of Theofrasto's evidences about the 11- year period of rain and climatic phenomena in Voiotia, around the laike of Kopaida and in Evia. The stability of that 11- year period of the rain, exists from the Minoan times and composes a serious indication of the climate's stability of the island Crete, fact that is discovered from the unmaturing of the palm corps, as it is pictured in vessels and other objects of that area.
    • Γίνεται παράθεση των μαρτυριών του Θεόφραστου σχετικά με την 11-ετή περίοδο των βροχών και κλιματικών φαινομένων στη Βοιωτία, γύρω από την λίμνη της Κωπαΐδας και την Εύβοια. Η σταθερότητα αυτή της 11-ετούς περιόδου των βροχών υφίσταται από τους Μινωικούς χρόνους και αποτελεί σοβαρή ένδειξη της σταθερότητας του κλίματος της νήσου Κρήτης, από τη Μινωική περίοδο, γεγονός που αποκαλύπτεται από την μη ωρίμανση των καρπών του φοίνικα, όπως εικονίζεται σε αγγεία και άλλα αντικείμενα της εποχής εκείνης.