ΠΑΙΔΕΣ ΑΩΡΟΙ - ΠΕΝΘΙΜΗ ΠΟΙΗΣΗ - ΣΧΟΛΙΑ

YOUNG CHILDREN - FUNERAL POETRY - COMMENTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Verilhac Anne Marie
  5. 1977
  6. 1-439
    • Comments on the funeral poems which are included in the first volume of this monography.
    • Πρόκειται για σχολιασμό των πένθιμων ποιημάτων, που περιέχονται στον πρώτο τόμο της πραγματείας.