ΟΝΟΜΑΤΑ ΔΗΛΩΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΞΥΡΥΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΟΙ BOTARGO, CAVIAR ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΗ

ICTHYOLOGICAL TERMS FOR THE STURGEAN AND ETYMOLOGY OF THE INTERNATIONAL TERMS BOTARGO, CAVIAR AND CONGENERS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Georgakas Demetrius I. | Γεωργακάς Δημητριος Ι.
  5. 1978
  6. 1-330
    • This research is a historico - linguistic treatment of the problem sturgeon and caviar, with special emphasis in the area of the Mediterranean and the Black Sea. The origin of the terms is given and moreover these terms are examined etymologicaly and philologicaly.
    • Η εργασία αυτή αποτελεί γλωσσοϊστορική έρευνα στους τομείς της ιστορίας, του πολιτισμού, της αλιείας και ιχθυολογίας, της εκμετάλλευσης και διακίνησης των ιχθυακών προϊόντων και την διασπορά των σχετικών λεξικολογικών όρων για τις περιοχές της εγγύς Ανατολής, της Βορείου Αφρικής και της Ευρώπης.