Η νήσος Κάλυμνος : μελέτη

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23425
  4. GR-AtACAb10010970
  5. Ελληνικά
  6. Φλέγελ, Κάρολος
  7. Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1896
  8. 50