ΑΝΕΚΔΟΤΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ

UNPUBBLISHED LETTERS OF KONSTANTINOS ECONOMOS OF THE ECONOMIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπαλάνος Δημήτριος Σ
  5. 1936
  6. 1-30
    • In this paper are reported the unpublished letters of Konstantinos Economos of the Economis (1780-1857), one of the proudest writers of modern Greece, which was the grand-grand father of the ambassador Mr. Alexios E. Palis. These unpublished letters come up to 328, and were written between the years 1817 and 1852. Most of them have been written in Athens but also in Nafplio, Konstantinopole, Smyrni and elsewhere. Most times are directed to persons that occupy a formal position in Church and State as well as to distinguished persons in Letters and Commerce. He also corresponds to famous Greek and foreign philologists and scientists.
    • Εις το έργον αυτό αναφέρονται οι ανέκδοτες επιστολές του Κωνσταντίνου Οικονόμου του εξ Οικονόμων (1780-1857), ενός των περιφανεστέρων και πολυγραφοτέρων ανδρών της νεοτέρας Ελλάδος, προπάππου του πρεσβευτού κ. Αλέξιου Ε. Πάλη. Οι ανέκδοτες αυτές επιστολές ανέρχονται εις τον αριθμό των 328, εγράφησαν δε μεταξύ των ετών 1817 και 1852. Οι περισσότερες εξ Αθηνών αλλά και εκ Ναυπλίου - Κωνσταντινουπόλεως - Σμύρνης - και από αλλού. Απευθύνονται δε ως επί το πλείστον προς πρόσωπα κατέχοντα επίσημον θέση στην εκκλησία και την πολιτεία ως και εξέχοντα εις τα γράμματα και το εμπόριο. Επίσης αλληλογραφεί μετά των κορυφαίων τότε Ελλήνων λόγιων και διακεκριμένων ξένων φιλόλογων και επιστημόνων.