Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΑΚΥΘΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΤΑ ΝΗΣΟΝ ΕΠΙ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1204-1797-1865

THE PHARMACOPOEIA IN ZANDE AND EPTANISA DURING VENICE OCCUPATION AND ENGLISH PROTECTION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι. (1886-1972)
  5. 1934
  6. 1-30
    • This is a historical outline of the pharmacopoeia since the 9th century when it appears in Venice.Pharmacopoeia in Eptanisa (seven islands) especially Zakynthos (Zande) has been underlined because there, the first drugstore in Greece appeared.Drugs which all the apothekes were obliged to be supplied with, as well as their price-lists have been tabulated.The first Greek pharmacists who had finished the Ionian Academy, are also mentioned.
    • Ιστορική αναδρομή της Φαρμακευτικής από της εμφανίσεως της στην Βενετία κατά τον 9ον αιώνα μέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην φαρμακευτική της Επτανήσου και κυρίως της Ζακύνθου όπου παρουσιάζονται τα πρώτα φαρμακεία της Ελλάδος. Περιέχεται κατάλογος φαρμάκων που ήταν υποχρεωμένα τα φαρμακεία της Ζακύνθου να διαθέτουν καθώς και το τιμολόγιο τους. Αναφέρονται επίσης οι πρώτοι Έλληνες φαρμακοποιοί που αποφοίτησαν από την Ιόνιο Σχολή .