ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΤΕΛΛΑ ΚΑΙ Ε(Μ)ΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΥΖΙΚΙΟΣ ΕΝ ΤΥΒΙΓΓΗ ΚΑΤ' ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ ΤΟΥ 1586

TWO GREEK PEOPLE, KONSTANTINOS ASTELLA AND E(M)MANOUIL MOUZIKIOS IN TYBIGEN IN AUGUST 1586 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μυστακίδης Βασίλειος
  5. 1935
  6. 1-14
    • This is a couple of notes copied by the manuscript of the philhellene professor Martinos Kroussios (1526-1607). The manuscript has been found in the library of Tybingen under the code number Mh 466. It is an everyday diary where he wrote political, religious, social, etc. news at the end of renaissance. In the present note the visit of two Greek citizens one from Konstantinopole and the other from Athens in October 1586 has been written down.
    • Πρόκειται για σημειώματα που εξήγαγε ο συγγραφέας από τα χειρόγραφα του φιλέλληνα Καθηγητή Πανεπιστημίου Μαρτίνου του Κρουσίου (1526-1607). Το χειρόγραφο βρίσκεται στην βιβλιοθήκη της Τυβίγγης, φέρει τον αριθμό Mh 466, και αποτελεί καθημερινό κώδικα ανάμεικτων σημειώσεων του Κρουσίου (ημερολόγιο) περί ονείρων, οικογενειακών, πολιτικών, θρησκευτικών, φιλολογικών, ιστορικών και άλλων ειδήσεων των τελευταίων χρόνων της Αναγέννησης. Στο παρόν σημείωμα αναφέρεται η επίσκεψη δύο πολύπαθων Ελλήνων ενός Κωνσταντινοπολίτη και ενός Αθηναίου τον Οκτώβριο του 1586 την οποία ο Κρούσιος κατέγραψε.