ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ

THE TIDE PROBLEM OF EVRIPOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αιγινήτης, Δημήτριος (1862-1934)
  5. 1935
  6. 1-128
    • The article refers to the famous Evripo's tide problem. A major result is that several effects like astronomical, topographical, meteorological, mechanical etc. contribute to the excitement of the Evripos tide. In addition, it is pointed out that the main stimulator of this tide is the general East Mediterranean tide which waves simultaneously with that of West Mediterranean. These two partial tides under the influence of the Atlantic tide together the local Aegean tide, contribute to the creation of the Evripo's tide.
    • Γίνεται μελέτη του προβλήματος της παλίρροιας του Ευρίπου, όπου διαπιστώνεται ότι είναι παράγωγη. Το πρόβλημα είναι αποτέλεσμα όχι μόνο αστρονομικών αιτίων αλλά και διαφόρων άλλων επιδράσεων όπως τοπογραφικές, μετεωρολογικές, μηχανικές κ.ά. Διαπιστώνεται δε ότι δεν οφείλεται μόνο στην τοπική παλίρροια του Αιγαίου πελάγους, αλλά κυρίως σε αυτή της Ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου, που κυμαίνεται σύγχρονα με αυτή της Δυτικής Μεσογείου, επί της οποίας επιδρά η παλίρροια του Ατλαντικού.