ΤΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΛΒΑΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ (ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟΥ)

THE GREEK-ALBANIAN DICTIONARY OF MARKOS BOTSARIS (LITERARY EDITION OF THE AUTOGRAPH) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. 1980
  5. 1-422
    • A study of the Greek-Albanian lexicography which Markos Mpotsaris has edited. Works out generally the Greek-Albanian lexicography that has been compiled and specified on the structure and context of the dictionary. It is separated to the Albanian and to the Greek section and exhibits the greek and the albanian glossary.
    • Πρόκειται για μελέτη της ελληνο-αλβανικής λεξικογραφίας την οποία εξέδωσε ο Μάρκος Μπότσαρης. Επεξεργάζεται γενικά την ελληνο-αλβανική λεξικογραφία που έχει συνταχθεί και εξειδικεύεται στη δομή και το περιεχόμενο του λεξικού. Το χωρίζει σε αλβανικό τμήμα και σε ελληνικό και παραθέτει το ελληνικό και το αλβανικό γλωσσάριο.