23417
GR-AtACAb10078201
Ελληνικά
Εν Κωνσταντινουπόλει: [χ.ό.], 1863
20

Ο χριστιανισμός των Βουλγάρων κατά τον Θ'αιώνα : η ένωσις αυτών μετά της δύσεως και η επιστροφή αυτών εις την ανατολικήν ορθόδοξον εκκλησίαν και η σχισματική εκκλησία

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Σχίσμα -- Ανατολική και Βουλγαρική Εκκλησία
    2. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, Βουλγαρική