ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ- ΝΑΟΙ ΒΩΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΜΕΝΗ

MYCENEAN RELIGION-CHURCHES, ALTARS AND TEMPLES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. 1977
  5. 1-72
    • Quotation of facts via research of the revealed by excavations remains, of the mycenean times, for the definition or even the outline of religions beliefs of the Mycenean civilization.
    • Γίνεται παράθεση στοιχείων, μέσω της μελέτης των αποκαλυφθέντων με ανασκαφές καταλοίπων της μυκηναϊκής εποχής, για τον ορισμό ή ακόμη και τη σκιαγράφηση των θρησκευτικών δοξασιών του Μυκηναϊκού πολιτισμού.