Ιστορία της επαρχίας Βιζύης και Μηδείας : από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ'ημάς

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23415
  4. GR-AtACAb10040531
  5. Ελληνικά
  6. Λακίδης, Σάββας Θ.
  7. Εν Κων/πόλει: [χ.ό.], 1899
  8. 148