Περί των ιαματικών υδάτων της Ελλάδος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 16632
  4. GR-AtACAb10073923
  5. Ελληνικά
  6. Δαμβέργης, Αναστάσιος Κ.
  7. Εν Αθήναις: Τυπ. Παρασκευά Λεώνη, 1906
  8. 36