1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23401
  4. GR-AtACAb10078305
  5. Ελληνικά
  6. Λομβαρδάς, Γεώργιος Σταμ.
  7. Εν Ερμουπόλει: Ν. Φρέρης, 1903
  8. 52