Φώτιος Περόγλους, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, 19ος αι.

  1. Πρόσωπο
  2. English