Αδελφική διδασκαλία : προς τους ευρισκόμενους κατά πάσαν την οθωμανικήν επικράτειαν γραικούς, εις αντίρρησιν κατά της ψευδωνύμως εν ονόματι του μακαριωτάτου πατριαρχου Ιεροσολύμων εκδοθείσης εν Κωνσταντινουπόλει : πατρικής διδασκαλίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23394
  4. GR-AtACAb10078356
  5. Ελληνικά
  6. Κοραής, Αδαμάντιος, (1748-1833)
  7. Εν Αθήναις: Τυπ. Κάδμος, 1852
  8. 50