1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23393
  4. GR-AtACAb10078372
  5. Ελληνικά
  6. Εν Κερκύρα: Εν τη του Γένους Τυπογραφίας, 1805
  7. 50