Κανονισμός και διόρθωσις της ναυτιλίας της Ιωνικής πολιτείας : μετά της προσδιωρισμένης δαπάνης των δικαιωμάτων δια τους κονσώλους, υποκονσώλους, και ενεργούς της αυτής πολιτείας : τα πάντα εξηγηθέντα εις φράσιν, όσον το δυνατόν, εύληπτον, κ' προσηρμωσμένην εις τους θαλασσινούς

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23393
  4. GR-AtACAb10078372
  5. Ελληνικά
  6. Εν Κερκύρα: Εν τη του Γένους Τυπογραφίας, 1805
  7. 50