1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23392
  4. GR-AtACAb10078384
  5. Ελληνικά
  6. Κοντογεώργης, Π.
  7. Κωνστάντσα: Τυπ. Πεστεμαλτζίογλου, 1881
  8. 28